Havo

Introductie Havo

De havo afdeling bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (HBO) Daarom benaderen wij de havo leerling op een wijze die het beste bij hem/haar past. De docenten passen werkvormen toe, die uitgaan van de leefwereld van de havo leerling waarbij de leerling gestimuleerd wordt om het beste uit zichzelf te halen. De persoonlijke band van de leerling met de docent speelt daarin een voorname rol. Het is dan ook om die reden dat docenten die les geven op onze havo afdeling daar bewust voor gekozen hebben. De leerling met een van de volgende adviezen: havo/tl - havo, krijgt bij ons op havo niveau les en wordt na twee jaar bevorderd naar tl, havo (of vwo). Leerlingen met een havo advies met plaatsingsadvies vwo worden geplaatst in een vwo brugklas en krijgen op vwo niveau les. Op het tabblad atheneum leest u meer over het vwo onderwijs op onze school. Leerlingen die starten in de brugklas aan de Noormannensingel kunnen hun opleiding hier voltooien, mits zij na afloop van de tweejarige brugperiode bevorderd worden naar minstens 3 havo. Leerlingen die bevorderd worden naar vmbo - tl 3 vervolgen hun opleiding op de vmbo locatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer F. Paulissen.

Brugperiode

Leerlingen die zich bij ons aanmelden met een van de volgende adviezen: havo/tl of havo, krijgen de leerstof aangeboden op havo niveau. Wij zorgen voor een duidelijke en heldere leeromgeving waarin elk kind tot zijn recht kan komen. Leerlingen die starten in de brugklas havo in het gebouw aan de Noormannensingel kunnen hier ook hun opleiding voltooien, mits zij na de verlengde brugperiode bevorderd worden naar minstens 3 havo.

Doorstroom

Gedurende de eerste twee jaren blijven we leerlingen zorgvuldig monitoren omdat we uit ervaring weten dat leerlingen in de loop van hun carrière kunnen groeien qua capaciteiten en mogelijkheden. Daarom bieden we leerlingen die er blijk van hebben gegeven over meer capaciteiten te beschikken, de kans om tussentijds op te stromen naar atheneum. Meestal vindt dat aan het einde van het 1e of 2e jaar plaats. Leerlingen kunnen de overstap maken van havo 1 naar vwo 2 en van havo 2 naar vwo 3. Zo wordt recht gedaan aan de capaciteiten van leerlingen en bovendien wordt voorkomen dat ze gedemotiveerd raken doordat ze ‘vast’ zitten op een voor hun te laag niveau.

Reken- & taalvaardigheden

In de brugklas staan, naast wiskunde en Nederlands, ook reken- en taalvaardigheden op het rooster omdat de ervaring leert dat leerlingen bij de overstap naar de middelbare school wat extra ondersteuning op dit gebied goed kunnen gebruiken.

Mentoruren

Gedurende hun hele schoolloopbaan worden leerlingen begeleid door een mentor. Wekelijks hebben ze daartoe een apart ingeroosterd mentoruur. De mentor volgt de resultaten van zijn leerlingen zorgvuldig. Bij eventuele problemen op vakinhoudelijk gebied kan de mentor besluiten leerlingen in bijwerkgroepen te plaatsen. Er zijn in klas 1 bijwerkgroepen voor de kernvakken, wiskunde, Engels en Nederlands. Daarnaast heeft de mentor nadrukkelijk oog voor het sociaal-emotioneel functioneren van zijn leerlingen en heeft hierover regelmatig contact met ouders.

Leerlingzorg

In geval van problemen heeft de mentor de beschikking over een uitgebreid ondersteuningsteam waarin o.a. zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werkster, schoolpsychologe en counselor nauw samenwerken. Dit ondersteuningsteam kan leerlingen, uiteraard in overleg met ouders, verwijzen naar o.a. faalangsttraining, training sociale vaardigheden of training voor dyslectische leerlingen. Deze trainingen worden door school kostenloos aangeboden door speciaal daarvoor opgeleide eigen leerkrachten.

Profielkeuze

In klas 3 kiezen leerlingen rond Pasen een profiel voor de bovenbouw (klas 4 en 5 havo). De voorbereiding op deze profielkeuze is van groot belang omdat de profielkeuze voor een belangrijk deel bepalend is voor het verdere verloop van de studie. Die voorbereiding op de profielkeuze begint daarom al in klas 2 en krijgt nog meer vorm in klas 3 waar leerlingen structureel worden voorbereid op die profielkeuze.

Kwaliteitsmetingen

Met deze aanpak slaan wij een weg in, waardoor we weer tot de beste scholen van Nederland gaan horen.