Havo

Havo

Tweejarige brugperiode

Leerlingen met een tl/havo- of havo advies zijn van harte welkom op de havo opleiding.

Alle havoleerlingen begeleiden we zo optimaal mogelijk om na een tweejarige brugperiode in te kunnen stromen in het havo-onderwijs van leerjaar 3.

De informatie en de adviezen die we van de basisschool krijgen, zijn belangrijk voor het begeleidingstraject. Het advies van de basisschool is hierbij doorslaggevend. Het hoger algemeen vormend onderwijs, de havo, leidt leerlingen op voor het hoger beroeps onderwijs, het HBO. Op de havo leer je veel vakkennis. Door op de havo te investeren in de ontwikkeling van deze vaardigheden ben je straks met je havodiploma op zak goed voorbereid op het competentie gericht onderwijs van het HBO.

Op de havo leer je dat je studiesucces samenhangt met hoe jij je schoolwerk hebt aangepakt. Je leert daarom nadenken over je aanpak. Reflecteren noemen we dat.

We vragen je regelmatig op je eigen studiegedrag terug te kijken. Wat zijn jouw sterke punten? Wat zou je nog kunnen verbeteren? Kun je je prima concentreren of ben je snel afgeleid? Schuif je zaken te lang voor je uit of begin je netjes op tijd?

Welke vakken?


In de tweejarige brugperiode volgen de leerlingen allerlei verplichte vakken zoals Nederlands, Engels, Duits, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, nask (natuurkunde/scheikunde), CKV (drama, muziek en tekenen) en lichamelijke opvoeding. Daarnaast kiest elke leerling een keuzevak.

Leerlingen die moeite hebben met de kernvakken Nederlands en wiskunde krijgen in periode drie en vier ondersteuningslessen.
De worden gegeven door vakdocenten. Er wordt door de mentoren geïnventariseerd welke behoeften er leven bij de leerlingen, waardoor hier gericht op ingespeeld kan worden.

Welke begeleiding?

Ieder klas heeft een mentor die de rol van vertrouwenspersoon vervult. De mentor begeleidt de leerlingen bij hun leerproces en keuzes die ze maken in het eerste jaar. Zowel leerlingen als ouders kunnen altijd bij de mentor terecht met vragen over school. Soms hebben leerlingen om gemotiveerd te blijven of om de stof beter onder de knie te krijgen extra hulp nodig. Dan staat een ondersteuningsteam klaar om de leerlingen die hulp te beiden die ze nodig hebben. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich aan het begin van het schooljaar meteen op hun gemak voelen, start het schooljaar met een introductieprogramma. Zo kan iedereen kennismaken met zijn klasgenoten en de mentor en de weg leren vinden in het schoolgebouw. 

Wij vinden de contacten met de ouders heel belangrijk: de lijnen zijn kort. We organiseren bij aanvang van elk schooljaar een kennismakingsavond met de mentor en in de loop van het jaar enkele ouderavonden waarop ouders met de mentor kunnen praten.