Meer dan school

Excursies en werkweken zijn leuk en leerzaam!

In de lagere klassen beginnen we voorzichtig. We gaan niet langer dan 1 of 2 dagen weg en blijven in de buurt: Zeeland, de Ardennen, Leuven, Keulen.
In de hogere klassen organiseren we, met groot succes, ieder leerjaar een meerdaagse reis naar Parijs, Berlijn, Bourgondië, Rome en Griekenland.

Deelname aan excursies is niet verplicht. De school gaat er wel vanuit dat leerlingen deelnemen. Is dat niet het geval, dan kunt u dit melden. De leerling krijgt dan geen vrij, maar volgt vaak een alternatief programma op school.

Het kan voorkomen dat de kosten van een excursie een probleem vormen. In dat geval kunt u contact opnemen met de teamleider. De school beziet dan of – in uitzonderlijke gevallen – een financiële regeling getroffen kan worden.

Bij het afzeggen van deelname door de deelnemer gelden de volgende voorwaarden:

  • tot 6 weken vóór het vertrek bent u ± 30% gemaakte kosten verschuldigd;
  • 6 tot 2 weken vóór vertrek 60% van de reissom;
  • 2 weken of korter vóór vertrekdatum het hele reisbedrag.